Walltherm, Vattenmantlad kamin som värmer upp hela huset!

Walltherm

Med en verkningsgrad på hela 93 %, en effekt på 14,9 kW och 70% värmeandel mot vattenmanteln är Walltherm en unik värme-maskin.
Med underförbränningstekniken ger Walltherm 2 fina flambilder till rummet.

Kaminen är utrustad med IR-glas som ger 30% reducering av strålningsvärmen från glaset. På toppen finns plats för matlagning.

Kontakta JP Walther Eftr. för mer information.

 

Broschyr, Walltherm (engelska)

 

Funktioner:

  • Hälsosam atmosfär p.g.a. trivsam strålningsvärme  
  • De snygga dörrarna av rostfritt stål är en fin ram för lågorna i den övre och undre förbränningskammaren.  
  • Gengassystem med naturlig ventilering!! (inga oljud)  
  • Effektivitet: 93 %!  
  • Enkel hantering (ingen komplicerad elektronik)  
  • Ugnen har kontrollerats och godkänts av provningsorganen BLT- Wieselburg (A) och TÜV-Rheinland (DE)  
  • Walltherm har internationellt patentskydd.

Anslutning av värmeanläggningen:

Allmänna informationer som gäller för alla modeller typ Walltherm: Walltherm - värmeugnen är utrustad med två förbränningskamrar. I den övre eldas veden upp, gaserna som bildas leds in i den nedre förbränningskammaren, sekundärluft förs till och en efterförbrännings sker med hög temperatur.
De rena, heta avgaserna värmer upp pannvattnet (värmepannafunktion).

Pannvattnet kan ledas direkt in i centralvärmens ringledning (fram- och returflöde)
( om t.ex. pannrummet med ackumulatorn ligger för långt borta). Det är fördelaktigare att värma upp en kombi-ackumulator med både pannvatten och vanligt varmvatten,
som normalt står i pannrummet. På så sätt lagras ugnens värme en längre tid, och kan hämtas vid behov utan att värmeugnen behöver eldas jämt.

För denna funktion har vi t.ex. konstruerat våra kombi-ackumulatorer Wallnöfer W-SS-Sp 750, 1000 eller 1250 l med inbyggd spiral av veckat rör för hygieniskt ren och legionellafri uppvärmning av varmvatten. Denna ackumulator är utrustad med anslutningar för alla slags värmepannor, t.ex. vedpannor pelletspannor, olje-gaspannor, värmepumpar, el. värmepatroner, solvärmesystem osv.

 

Tekniska data:

Effekt: 14,9 KW
Värme fördelning: 70% vatten, 30 % strålning
Effektivitet: 93 %
Damm: 24 mg/Nm³
Anslutning för till-luft från undersidan: ø 180 mm
Anslutning för till-luft från baksidan: 2 x ø 100 mm
Arbetstryck: 2 bar
Skorstensdrag (utan fläkt) min. 12 Pa - 15 Pa* max. 20 Pa

 

Vikt ca. 275 kg
Vattenmängd: 16 l.
Storlek på brännkammaren: 55 l.
Skorstensanslutning: ø 150 mm
Flöde rökgaser: 38,5 kg/h
Rökgastemperatur ca. 110 °C
Rökgastemperatur under uppvärmningsfasen: ca. 250 - 300 °C
Bränsle: Ved upp till 35cm längd
Garanti: 5 år på kaminen (ej förslitningsdetaljer)

Königsspitze

Modell Königsspitze
tillhandahålls i färgerna svart och antracit. Denna modell har inte spiselkappan mellan de två ståldörrarna.

Leveransomfattning:
Ugnsredskap (kvast, askskyffel, eldgaffel), rengöringsset (borstar för rengöring av värmeväxlaren)
Redskap för returtemperaturhöjning

Arunda

Modell Arunda
Tillhandahålls i färgerna svart och antracit.

Dessutom är värmeugnen konstruerad så att den är något högre, vilket gör att brasan i den undre förbränningskammaren syns bättre. Du kan själv bestämma vilken sten frontskivan ska tillverkas av.

Leveransomfattning:
Ugnsredskap (kvast, askskyffel, eldgaffel), rengöringsset (borstar för rengöring av värmeväxlaren), redskap för returtemperaturhöjning

Wilder Kaiser
 
  • Königsspitze
  • Wilder Kaiser
  • Arunda