Laddpaket/styrning för vattenmantlade eldstäder

Styrutrustning för värmereglering

Automix 10
Automix 10

Shuntautomatik med utomhusgivare och framledningsgivare.

Automix 10 information
Automix 10 montering- och bruksanvisning

Automix 20
Automix 20

Shuntautomatik med inomhusgivare och framledningsgivare. Programur för nattsänkning.

Automix 20 information
Automix 20 montering- och bruksanvisning

Termomat 1
Termomat 1

Elektronisk laddningsautomatik för ackumulatorsystem med dubbelpanna och ackumulatortank.

Termomat 1 information
Termomat 1 montering- och bruksanvisning

Termomat 5
Termomat 5

Elektronisk laddningsautomatik för laddning av solvärme till ackumulatorsystem.

Termomat 5 information
Termomat 5 montering- och bruksanvisning

Termovar Laddningspaket
Termovar Laddningspaket

Kompakt fabriksmonterat laddningspaket för laddning av ackumulatorsystem med biobränslepanna.

Läs mer här nedan »

Tillbehör
Tillbehör

Termostater för styrning av pumpar m.m

Ladd ner

 

LaddpaketAtt investera i en vattenmantlad eldstad innebär att du kan sprida den härliga värmen från kaminen till alla rum via element och golvvärme med hjälp av en ackumulatortank. Laddpaketet styr värmen från kaminen till ackumulatortanken för bästa utnyttjandet av den nya värmen från kaminen.

JP Walther Eftr. har utrustning som du behöver för att få ett komplett värmesystem där den vattenmantlade kaminen har en central roll. Kaminen kan vara den enda värmekällan som laddar upp dina ackumulatortankar på kvällen när du är hemma och myser framför brasan eller den kan vara ett komplement till ditt övriga vattenburna värmesystem.

Med en intelligent styrning från JP Walther Eftr. kan du använda kaminen i stället för elpatronen. Ju mer du eldar desto mindre pengar lägger du på elräkningen.

Kontakta JP Walther Eftr. eller någon av våra återförsäljare för mer information.

 

 

Termovar Laddningspaket

TERMOVAR LADDNINGSPAKET är ett kompakt fabriksmonterat laddningspaket för sammankoppling av vedpanna och ackumulatortank/ar. TERMOVAR LADDNINGSPAKET styr laddningen under tiden vedpannan är i drift. Laddningstemperaturen till ackumulatorsystemet hålls jämn och konstant. Den termiska insatsen känner hela tiden av vilken temperatur hetvattnet från vedpannan har och blandar hetvatten med returvatten från ackumulatorsystemet innan det pumpas in i vedpannan. Returvattnet in i vedpannan är därmed alltid varmt.

 

TERMOVAR LADDNINGSPAKET består av
1. Termisk laddningsventil
2. Backventil
3. Laddningspump
4. Tre temperaturmätare
5. Tre unionventiler
6. Isolering EPP (tillval)

Termovar
Termovar
 

1. Uppvärmningsfasen
Vedpannan tänds. Cirkulationspumpen bör starta i samma ögonblick som vedpannan tänds. En termostat som känner vedpannans rökgastemperatur och startar pumpen vid 100°C är den bästa styrningen för cirkulationspumpen. Vattnet cirkulerar till laddningspaketet och tillbaks till vedpannan under tiden vedpannan stiger i temperatur.

  Uppvärmningsfasen

2. Laddningsfasen
Temperaturen på hetvattnet som cirkulerar från vedpannan till laddningspaketet påverkar den termiska insatsens öppningsläge (se tabell). Den termiska insatsen börjar öppna vid 61/72/80°C* och är fullt öppen vid 73/84/92°C*. Vid 61/72/80°C* börjar den termiska insatsen att öppna och blandar med returvatten från ackumulatorsystemet in i vedpannan. Den mängd vatten som tas från tankens botten ersätts med hett vatten i tankens topp. På detta vis får man en mycket markant skiktning i tanken.

Under laddningsfasen är det vedpannans effekt och temperatur som påverkar den termiska insatsens arbetsläge. I laddningspaketet finns en inbyggd strypventil som påverkas av den termiska insatsens arbetsläge (se tabell). Vid 67/78/86°C* påbörjas strypning av hetvattnet från vedpannan till laddningspaketet för att öka flödet och avkylningen genom vedpannan. Vid 73/84/92°C* är strypventilen helt stängd och hela cirkulationspumpens kapacitet utnyttjas för att kyla vedpannan och ladda ackumulatorsystemet.
*Beroende på vald öppningstemperatur.

Termisk insats
Temp. °C
Termisk insats
Öppning, %
Strypventil
Stängd, %
61/72/80 0   0  
63/74/82 16   0  
65/76/84 33   0  
67/78/86 50   0  
69/80/88 67   35  
71/82/90 83   70  
73/84/92 100   100  
  Laddningsfasen
 

3. Slutfasen
Den termiska insatsen är fullt öppen. Strypventilen är helt stängd.
Cirkulationspumpens hela kapacitet utnyttjas för att kyla vedpannan och ladda ackumulatorsystemet.

  Slutfasen
 

4. Självcirkulation
Vid ett ev. strömbortfall eller om pumpen havererar öppnar den inbyggda backventilen automatiskt för självcirkulation. Backventilen förhindrar också att ackumulatortanken värmer pannan.

Modell S levereras utan backventilsfunktion.

  Självcirkulation
       
Tekniska Data  
  Spänning 230 VAC 50/60 Hz  
  Effektförbrukning 45-110 VA  
  Effekt 80 kw  
  Max. arbetstemperatur 100°C  
  Max. arbetstryck 1,0 MPa (10 bar)  
  Öppningstemperatur 45°C, 55°C, 61°C, 72°C eller 80°C  
  Laddningspump Grundfos UPS 25 - 60  
  Dimension RP 25, RP 32 eller 28 mm  
  Material Gjutjärn  
  Mått 210 x 210 x 110 mm  
  Vikt 5 kg  
               
  Beställningsdata
  Best:nr Typ:       Ladda ner filer
  4725 TERMOVAR LADDNINGSPAKET 25 RP 1" 61°C   PDF Produktbald (pdf)
  4825 TERMOVAR LADDNINGSPAKET 25 RP 1" 72°C   PDF Instruktioner (pdf)
  4925 TERMOVAR LADDNINGSPAKET 25 RP 1" 80°C      
  4732 TERMOVAR LADDNINGSPAKET 32 RP 1¼" 61°C      
  4832 TERMOVAR LADDNINGSPAKET 32 RP 1¼" 72°C      
  4932 TERMOVAR LADDNINGSPAKET 32 RP 1¼" 80°C      
  4728 TERMOVAR LADDNINGSPAKET 28 28 mm 61°C      
  4828 TERMOVAR LADDNINGSPAKET 28 28 mm 72°C      
  4928 TERMOVAR LADDNINGSPAKET 28 28 mm 80°C      
  4725 S TERMOVAR LADDNINGSPAKET 25 RP 1" 61°C      
  4825 S TERMOVAR LADDNINGSPAKET 25 RP 1" 72°C      
  4925 S TERMOVAR LADDNINGSPAKET 25 RP 1" 80°C      
  4732 S TERMOVAR LADDNINGSPAKET 32 RP 1¼" 61°C      
  4832 S TERMOVAR LADDNINGSPAKET 32 RP 1¼" 72°C      
  4932 S TERMOVAR LADDNINGSPAKET 32 RP 1¼" 80°C      
  4728 S TERMOVAR LADDNINGSPAKET 28 28 mm 61°C      
  4828 S TERMOVAR LADDNINGSPAKET 28 28 mm 72°C      
  4928 S TERMOVAR LADDNINGSPAKET 28 28 mm 80°C      
  S = utan backventil, I = med isolering (ex. 4832SI), andra temperaturer på förfrågan.