Serviceschema AGA - Falcon

Återförsäljare
Konsument info
Kunddokument: Bifogas (scannas/faxas/brev)

Köpehandling / fakturakopia med inköpsdatum

Produkten skall vara yngre än 2 år, Falcon, Mercury

Produkten skall vara yngre än 1 år, AGA

Servicetekniker (rekommendation från återförsäljaren)
Serviceinformation

(Märkskylten på spisarna sitter dels på baksidan, dels i vänster ugns nederkant bakom ugnsluckan).