Service- och garantianmälan AGA - Falcon

Återförsäljare
Konsument info
Kunddokument: Bifogas (scannas/faxas/brev)

Köpehandling / fakturakopia med inköpsdatum

På Falcon gäller garantin under två år på både delar och serviceteknikerns arbete/resa. Inköpsdatum styr garantitiden.

AGA ger 5 års garanti på alla i spisen ingående delar. Under första året står vi även för teknikerns besök, arbete/resa. Detta gäller från inköpsdatum

Servicetekniker (rekommendation från återförsäljaren)
Serviceinformation

(Serienumret hittar du dels på baksidan, dels i vänster ugns nederkant bakom ugnsluckan).