Maestro

Kakelugn - Maestro


  • Variant 1

  • Variant 2

  • vikt 748 kg
    topp alt bakanslutning
    konvektionshål finns
    (vikt tot. inkl. eldstad)

Tillsammans med Kaufmann keramik och Brunner eldstäder har JP Walther Eftr. AB tagit fram ett klassiskt kakelugns sortiment för den nordiska marknaden.Detta koncept utgör en fin SYMFONI av modern teknik och klassisk design.

Här samverkar all eldningsteknik i en perfekt SYMFONI och ger dig direktverkande vedvärme genom strålningsvärme, konvektion eller värmelagring.

Värmelagrande magasin - MAS Vattenmantling Konvektionsmantel

Brunner KK 57/55
rundglas
svängdörr
MAS
vedlängd: 33 cm
1,5-2,5 kg/timme
8 kW
748 kg
skorstensdiameter: 190 mm
Brunner KK 57/55
rundglas
svängdörr
Pannmodul
vedlängd: 33 cm
1,5-2,5 kg/timme
8 kW
674 kg
skorstensdiameter: 190 mm
Brunner KK 57/55
rundglas
svängdörr
Konvektion
vedlängd: 33 cm
1,5-2,5 kg/timme
8 kW
598 kg
skorstensdiameter: 190 mm