Vi på JP Walhter Eftr. strävar alltid efter att ta hänsyn till och verka utefter att främja en bättre miljö utan att göra avkall på kvalité och noggrannhet.

Vi säljer produkter med hög kvalitet som håller längre och därmed påverkar miljön mindre. Dessutom tillhandahåller vi reservdelar för maximalt utnyttjande.

Vi erbjuder våra kunder möjlighet att köpa flera olika vedeldade produkter för att motverka global uppvärmning i största möjliga mån.

Vi informerar våra kunder om hur de själva kan påverka miljön/utsläppen ytterligare med användning av rätt förbränningsmaterial.

Vi ser till att våra produkter alltid uppfyller myndigheternas gällande miljökrav.

Vi försöker minska företagets energiförbrukning och vi sköter nästan all korrespondens och alla möten elektroniskt för att minimera antalet resor. Vi arbetar utefter att vara allmänt miljömedvetna i det dagliga arbetet så som t ex vid materialåtgång, källsortering, transporter mm.

Miljö och hållbarhet är en viktig del av vårt arbete på JP Walther Eftr. AB och självklart släcker siste man varje dag och sänker värmen på helgerna!