Walltherm

Walltherm är originalet!

Den första kaminen som kombinerar egenskaperna hos en traditionell vedspis med de tekniska egenskaper och den verkningsgrad en gengasförbrännande enhet ger. 

Walltherm kaminer har ett patenterad förbränningsmetod med mycket låga partikelutsläpp och med en enastående verkningsgrad upp till 93% är den i energiklass A+.

Aktiva filter