Återförsäljare

Här kan ni hitta våra återförsäljare i Sverige, Norge, Danmark och Åland.

Zoma in på kartan det område du vill söka återförsäljare i, klicka sedan på markörerna för att få mer information.

Viktig information!

Eldstäderna för Norge är tekniskt anpassade att följa norska normer. Produkter som köps via andra länder motsvarar inte SINTEF-standard, vilket innebär att de eldstäderna inte får installeras eller användas i Norge och de faller inte heller under Brunners produktgaranti.

Varmefag