JP Walther Eftr. AB - vedeldade kaminer och eldstäder du drömmer om

Brunner-kaminer Lohberger vedspisar

JP Walther Eftr. AB är generalagent för design- och kvalitetsprodukter för konsumenter och installatörer med fokus på eldstäder för ved, kaminer, vedspisar och kakelugnar. Vi är etablerade i Källby.

Dessa varumärken marknadsför vi på danska, norska och svenska marknaden:
Brunner, Lohberger, HOXTER, Skantherm, Max BlankWallthermNorsk KleberOranier, Ortner, Kaufmann-Keramik, AGA & Falcon och Rossofuoco.

Eldstäder du drömmer om.

• Funktion • Kvalitet • Ansvar

 

Vilka är fördelarna med en vedeldad kamin eller vedspis?

Du sparar ström, sänker dina energikostnader och skonar miljön!

Uppvärmning med ved och pellets är nämligen koldioxid(CO2)-neutralt! Alla träd och växter behöver koldioxid (CO2) för att växa. Vid förbränning avger trä endast så mycket koldioxid som det tidigare lagrat under dess tid som träd. Vid förbränning av veden absorberar andra träd och växter åter igen koldioxiden som frigörs.

Detta innebär att uppvärmning med ved motsvarar samma process som det naturliga kretsloppet och bidrar alltså inte till växthuseffekten. Trä är en återväxande råvara och är därför även en bra och krissäker energikälla.

Kontakta någon av våra återförsäljare och besök gärna vår utställning.